10 sierpnia 2020

Dziś księża wędrujący w 43 PP na Jasną Górę dotrą do Tarnawy.

Kapłani wędrujący z Rzeszowa w sztafetowej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę pamiętają o duchowych pielgrzymach i codziennie podczas drogi modlą się w ich intencjach. W 7 dniu wędrówki przemierzają trasę Wodzisław – Tarnawa, a do pokonania jest 30 kolejnych kilometrów.

Każdy z nas, a dziś wędruje 7 kapłanów, niesie z sobą intencje pątników z grup, którym przewodzą – mówi ks. Czesław Matuła, przewodnik grupy sw. Kazimierza

przekazujemy swoje prośby i intencje, modlimy się za wędrujących kapłanów i tęsknimy za pieszym pielgrzymowaniem- mówi Urszula, która w tym roki pielgrzymuje duchowo

Dziś księża wędrujący w 45 PP na Jasną Górę dotrą do Tarnawy.

Iwona Kosztyła