19 lipca 2019

Na drugim turnusie koloni wypoczywa 130 dzieci.

Program rekolekcyjny, ale także wycieczki, gry, konkursy i zabawy. Dobry wypoczynek towarzyszy dzieciom, które uczestniczą w II turnusie koloni letniej w Ośrodku Caritas w Myczkowcach. Dla dzieci to możliwość spędzenia wakacji poza domem, zabawy z rówieśnikami ale też pożytecznej nauki, między intymnymi dzięki zajęciom z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy czy zajęciom edukacyjnym ZUS.

Iwona Kosztyła