18 czerwca 2019

Podczas spotkania w Rzeszowie koloniści uczestniczyli we Mszy świętej w kościele św Krzyża, spotkali się z bp Janem Wątrobą, później zwiedzali miasto.

Ośrodek Caritas w Myczkowcach rozpoczął akcję wakacyjną. Na pierwszym, czerwcowym turnusie kolonii przebywa 140 dzieci z Ukrainy, które przyjechały Koziatynia, Choroszowa i Odessy. Mali goście  którzy przyjechali w Bieszczady, trafili na kolonie za pośrednictwem katolickich parafii i organizacji. Podczas pobytu dzieci poznają kulturę i wiarę, uczą się języka, wypoczywają i zwiedzają Podkarpacie.

Większość czasu uczestnicy spędzają na terenie ośrodka, a w trakcie zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu grają w piłkę, jeżdżą konno, wędrują Bieszczadzkimi szlakami. Uczą się także języka polskiego – mówi Maria Miąso, kierownik turnusu

Dla 40 osobowej grupy z Odessy podroż do Myczkowiec to duża wyprawa. Większość dzieci jest w Polsce po raz pierwszy i wszystko jest dla nich nowe. Większość dzieci w Polsce jest po raz kolejny, coraz lepiej radzą sobie też z językiem polskim. Chętnie powiadają o sobie, pobycie w Polsce, Myczkowcach i Rzeszowie.

 

Iwona Kosztyła