30 sierpnia 2019

Między innymi zostaną omówione podstawy programowe czy też zmiany w programie nauczania religii w szkole,

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 20192020 diecezji rzeszowskiej odbywają się kongregacje katechetyczne. Na zaproszenie Wydziału katechetycznego w dwóch ośrodkach – Rzeszowie i Jaśle – zbierają się katecheci świeccy, księża i siostry zakonne na na odprawie katechetycznej.

Spotkanie składa się z kilku części. Między innymi zostaną omówione podstawy programowe czy zmiany w programie nauczania religii w szkole, będzie czas na dyskusję, zachęty do podejmowania różnych inicjatyw duszpasterskich w szkołach i parafii, czy komunikaty dla katechetów – mówi ks. Marek Winiarski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie

Spotkania w Rzeszowie rozpoczną się o 13.30. W Jaśle spotkanie odbędzie się jutro.

 

Iwona Kosztyła