2 lutego 2021

Symbolem tego dnia jest gromnica.

2 lutego, Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W polskiej tradycji dzień ten jest również zwany świętem Matki Bożej Gromnicznej. Przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. W kościołach poświecą się gromnice, jako znak światła, które Chrystus przyniósł na ziemię. To także dzień Życia Konsekrowanego, obchodzony z myślą o osobach, które ofiarowały swoje życie Panu Bogu.

Ważnym symbolem tego dnia jest światło. Podczas starotestamentalnego Ofiarowania Pańskiego starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa „światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela”. Z tego względu święto to jest bogate w symbolikę światła Już na początku liturgii odbywa się uroczysta procesja ze świecami. To także chwila na refleksję – mówi ks. Jakub Oczkowicz

 

Święto Ofiarowania Pańskiego znanej jest także pod ludową nazwą święta Matki Boskiej Gromnicznej, ponieważ w tym dniu podczas nabożeństw święci się woskowe świece, zwane gromnicami.

w Święto Ofiarowania Pańskiego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego, który ustanowił w 1997 roku św. papież Jan Paweł II. Siostry i bracia zakonni, a także członkowie instytutów świeckich czy stowarzyszeń życia apostolskiego, podobnie jak Jezus nw świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu, odnasawiać swoje śluby zakonne.

 

Iwona Kosztyła