19 marca 2021

Rok 2021 papież Franciszek ogłosił w Kościele Rokiem Świętego Józefa.

Pismo Św. mówi o nim niewiele. Właściwie to nie cytuje ani jednego słowa, które Józef by powiedział. Cztery Ewangelie łącznie poświęcają mu dwadzieścia sześć wersów, a jego imię wymienione jest czternaście razy. Dziś kościół wspomina św. Józefa, oblubieńca NMP i opiekuna Jezusa.

Św. Józef to doskonały patron do naśladowania, uczy nas właściwej postawy wobec Boga i bliźnich. Pokazuje, że świętym stajemy się nie przez piękne słowa, ale przez konkretne czyny, czyny miłości, czyny, które realizują Bożą wolę” – – mówi ks. dr Adam Kubiś, biblista

Rok 2021 papież Franciszek ogłosił w Kościele Rokiem Świętego Józefa.

 

Iwona Kosztyła