8 stycznia 2020

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował najnowsze dane. Diecezje Polski południowo - wschodniej z największą liczbą wiernych uczestniczących w niedzielnej Mszy Świętej.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował najnowszy rocznik statystyczny  – „Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia AD 2020”. Zawiera on wyniki badań ISKK przeprowadzonych w 2019 r. i obejmuje dane za rok 2018. W raporcie znajdziemy dane dotyczące liczby parafii, księży, zakonników i sióstr zakonnych czy przyjmowania sakramentów.

Tradycyjnie diecezje Polski południowo – wschodniej wyróżniają się największą liczbą wiernych uczestniczących w niedzielnej Mszy Świętej. Według najnowszych danych na Eucharystię w diecezji tarnowskiej uczęszcza 71,3 % wiernych, rzeszowskiej 64,3%, a przemyskiej 60,4 %. Najmniejsza liczba wiernych notowana jest w diecezji szczecińsko – kamieńskiej – 24,1%.

 

Inne dane dotyczące diecezji rzeszowskiej w roku 2018:

Liczba udzielonych sakramentów chrztu – 8 153

Liczba udzielonych sakramentów I Komunii św. – 8 357

Liczba udzielonych sakramentów bierzmowania – 6 414

Liczba udzielonych sakramentów małżeństwa – 3 082

Wskaźnik communicantes w 2018 roku (osób przyjmujących Komunię Św.) – 20,0%

 

W całym kraju wskaźnik dominicantes wyniósł 38,2%, zaś communicantes 17,3%.

 

 

Artur Sołek