2 czerwca 2024

W kościele pw. Św. Rocha w Rzeszowie (os. Słocina) odbyło się uroczyste posłanie misyjne ks. Przemysława Jamry, który udaje się na misje do Ekwadoru. Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba, który nowemu misjonarzowi udzielił błogosławieństwa na nowy etap kapłańskiej drogi.

Uroczyste posłanie misyjne ks. Przemysława Jamry odbyło się 2 czerwca 2024 r. w kościele pw. Św. Rocha w Rzeszowie, gdzie nowy misjonarz przez kilka lat pełnił funkcję wikariusza. W wydarzeniu uczestniczyli rodzice i bliscy ks. Jamry, a także przedstawiciele rodzinnej parafii oraz wspólnot wcześniejszego posługiwania.

Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba, zaś w koncelebrze uczestniczyło 34 księży, a pośród nich księża reprezentujący instytucje diecezjalne, księża proboszczowie z parafii gdzie posługiwał ks. Jamro i księża z roku święceń misjonarza.

Na początku liturgii ks. Mariusz Matuszewski, miejscowy proboszcz, powitał zebranych w świątyni i wprowadził w uroczystość.

Homilię wygłosił bp Jan Wątroba. Biskup Rzeszowski podkreślił, że posłanie misyjne to uroczysty moment dla Kościoła rzeszowskiego, bo jako wspólnota Kościoła, jako diecezja odpowiadamy na misyjny mandat Jezusa, by głosić Ewangelię na całym świecie. Biskup powiedział również, że powołanie misyjne jest szczególnym rodzajem powołania. Jest to odpowiedź na wołanie tych ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o Jezusie i są spragnieni prawdy Ewangelii.

W nawiązaniu do czytań mszalnych Biskup powiedział, że w wypełnianiu powołania chrześcijańskiego istotne jest przylgnięcie do Chrystusa, całkowite zdanie się na Niego, czego przykładem może być św. Paweł, wzór dla wszystkich misjonarzy. Jest to istotne także w obliczu przychodzących trudności, problemów, a nawet prześladowań. Nie ma, jak dodał Biskup Rzeszowski, wierności Chrystusowi bez zgody na krzyż. Do tego co trudne Biskup zaliczył samotność, niezrozumienie, walkę z pokusami, ale także zagrożenie prześladowaniami ze strony wrogów Chrystusa, Kościoła i Ewangelii.

Biskup zwrócił się także do ks. Przemysława Jamry i powiedział, żeby z odwagą wyruszył na głoszenie Ewangelii w dalekim Ekwadorze. Zapewnił również o modlitewnym wsparciu misjonarza i zadeklarował udzielenie jakiejkolwiek pomocy ze strony Kościoła rzeszowskiego. Biskup zachęcił również wszystkich obecnych w świątyni do modlitwy za ks. Przemysława, a także modlitwy o nowe powołania kapłańskie i misyjne.

Po Komunii św. bp Jan Wątroba pobłogosławił krzyż misyjny, który wręczył nowemu misjonarzowi.

Ks. Jerzy Kraśnicki z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie wręczył ks. Przemysławowi relikwie bł. o. Michała Tomaszka i bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego, misjonarzy z Peru, którzy w 2015 r. zostali beatyfikowani.

Na zakończenie ks. Przemysław Jamro podziękował wszystkim uczestnikom za udział w uroczystym posłaniu misyjnym.

Ks. Przemysław Jamro urodził się w Gorlicach w 1988 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2013 r. z rąk bp. Kazimierza Górnego. Po święceniach prezbiteratu posługiwał w rzeszowskich parafiach: Św. Judy Tadeusza, Św. Krzyża oraz Św. Rocha. Ostatnie miesiące spędził w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie na przygotowaniu do misji.

Ks. Jakub Nagi

Skip to content