14 grudnia 2021

​​Czy epidemia Covid – 19 wpłynęła na niedzielne praktyki wiernych? Ilu księży pracuje w diecezji, jak działają poradnie duszpasterskie, ilu kleryków przygotowuję się do kapłaństwa. Policzono także uczniów, którzy uczęszczają na lekcje religii. Dane znajdziemy w najnowszym Roczniku Statystycznym Kościoła w Polsce za rok 2020, opublikowanym przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.

Wyraźnie widać że epidemia ograniczyła możliwość działalności duszpasterskiej oraz sprawowania sakramentów. Dane zawarte w 'roczniku’ wskazują też jednak na ciągłość działalności Kościoła i jego struktur zarówno w organizacji parafii, diecezji jak i zakonów.

Raport obejmuje między innymi dane dotyczące liczby uczniów uczęszczających na lekcje religii. W całej Polsce to 85,7. W diecezji rzeszowskiej na religię chodzi tutaj 97, 1 procent uczniów. Uczniowie, którzy z lekcji religii rezygnują, podają rożne argumenty – mówi  ks. dr  Marek Winiarski,  dyrektor Wydziału Katechetycznego

 

W 2020 r. nie zostały zbadane wskaźniki dominicantes i communicantes czy liczb osób uczestniczących w nabożeństwach i przystępujących do komunii.

 

Iwona Kosztyła