16 maja 2022

W Polsce w roczniku przystępującym obecnie do pierwszej komunii jest blisko 420 tysięcy dzieci.

Maj to czas pierwszych komunii świętych. Obecnie do pierwszej Komunii Świętej przystępują dzieci z trzeciej klasy szkoły podstawowej. Przygotowania do tego wydarzenia, zarówno te organizacyjne jak i duchowe rozpoczęły się się już we wrześniu, tuż po po roku szkolnego i odbywają odbywały się nie tylko w kościele, ale także w szkole. Uczniowie na lekcjach religii zdobywają potrzebną im wiedzę, następnie uczestniczą w próbach i spotkaniach w kościele, by ostatecznie móc przeżyć uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.

 

 

Fot:  Mateusz Michalik

Iwona Kosztyła