22 maja 2019

Muzyka i śpiew pomagają wielbić Boga - mówił ks. Grzegorz Szczygieł, gość Wieczoru Uwielbienia

Śpiew Bogu się podoba i nie zapominajcie śpiewać na chwale Pana – mówił podczas Wieczoru Uwielbienia w kościele Chrystusa Króla w Rzeszowie ks. Grzegorz Szczygieł, misjonarz saletyn, muzyk zespołu daj Spokój, redaktor naczelny Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej, który podzielił się się świadectwem swojego życia, znaczeniem muzyki w jego życiu i uwielbianiu Boga

Śpiew i muzyka są niesamowitymi narzędziami, które pomagają w modlitwie uwielbienia. Cisza i kontemplacja są wyjątkowe, ale instrumenty i głos, którym nas Bóg obdarował nadają modlitwie uwielbienia szczególne znaczenie – mówił ks. Grzegorz Szczygieł

Cykliczne spotkanie modlitewno-  uwielbieniowe w kościele Chrystusa Króla w Rzeszowie odbywają się w każdy III wtorek miesiąca.

Iwona Kosztyła