4 listopada 2018

Każdy kilogram makulatury pomoże wesprzeć dzieła misyjne. Można ją składać do kontenera, który stanął obok kościoła Matki Bożej Saletyńskiej.

Do końca przyszłego tygodnia w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie trwa akcja „Makulatura na misje” Obok kościoła został ustawiony niebieski kontener, do którego można wrzucać przeczytane gazety czy tekturę. Środki uzyskane za sprzedany surowca przeznaczone będą między innymi na budowę studni głębinowych w krajach afrykańskich dotkniętych niedostatkiem wody pitnej czy też na inne potrzeby misyjne.

Dla nas taka pomoc może wydawać się mało znacząca i nieefektywna, jednak to ogromne wsparcie dla mieszkańców miejscowości dotkniętych suszą. Zanim wyrzucimy stare gazety do kosza, pomyślmy o tym, że dzięki nim tysiące ludzi może mieć dostęp do wody – mówi ks. Daniel Nowak, dyrektor Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie

Szczegółowe informacje dotyczące zbiorki makulatury na budowę studni w krajach misyjnych można znaleźć na stronie internetowej Referatu Misyjnym Diecezji Rzeszowskie bądź w bezpośrednio w Wydziale Misyjnym Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie.

Iwona Kosztyła