16 września 2021

Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy zapraszają do udziału we Mszy Świętej dziękczynnej za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz odsłonięcie i poświecenie kamienia upamiętniającego to wydarzenie.

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska