5 maja 2019

Rzadko można dziś spotkać kogoś, kto deklaruje, że jest wierzącym chrześcijaninem i nie posiada Biblii. Jednak niewiele osób ją czyta.

Niedzielą Biblijną w kościołach całego kraju rozpoczynają się obchody XI Tygodnia Biblijnego. W ramach promocji Pisma Świętego i zachęty do zagłębienia się w Słowo Boże w wielu parafiach odbywa się Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Wydarzeniom towarzyszy hasło zaczerpnięte z pierwszego Listu św. Piotra: “Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego” Nawiązuje również do pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski w 1979 roku. Zgodnie z programem obchodów Niedzieli Biblijnej każdy wierny przy wyjściu z kościoła otrzyma kartkę z siglem biblijnym. W tym roku zaproponowane fragmenty pochodzą z Ewangelii wg świętego Jana.

Po powrocie do domu otwórzmy Pismo święte i w najgłębszym skupieniu niech odczytajmy sobie otrzymany tekst. Niech on nam posłuży jako przedmiot medytacji w codziennej modlitwie, nie tylko w tym dniu, lecz przez cały rok – mówi ks. Marek Dzik, moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej

Rzadko można dziś spotkać kogoś, kto deklaruje, że jest wierzącym chrześcijaninem i nie posiada Biblii. Niestety, nasze egzemplarze Pisma Świętego najczęściej nie noszą śladów wielokrotnego wertowania kartek. Zapisane słowa kieruje do nas sam Bóg i powinniśmy o tym pamiętać – dodaje ks. Dzik

Tydzień Biblijny potrwa do 11 maja.

Iwona Kosztyła