3 marca 2021

Funkcję pełni ks. Jakub Nagi.

Piesza Pielgrzymka z Rzeszowa na Jasną Gorę ma nowego dyrektora. Decyzją biskupa Jana Wątroby od marca funkcję objął ks. Jakub Nagi, dotychczasowy kwatermistrz odpowiedzialny za przygotowanie noclegów dla pielgrzymów. Nowy dyrektor zastąpił na tym stanowisku ks. Witolda Wójcika.

Ks. Jakub Nagi na Jasną Gorę pielgrzymuje od 20 lat, najpierw jako uczeń, potem jak kleryk i ksiądz w grupie, a od kilku lat jako kwatermistrz noclegowy.

Przed nowym dyrektorem stoi zorganizowanie 44 pielgrzymki na Jasną Górę.  W związku z sytuacją epidemiczną jeszcze nie wiemy w jakiej formie będzie przebiegać – mówi ks. Jakub Nagi

Ks. Jakub Nagi pełni obowiązki wikariusza w parafii św. Krzyża w Rzeszowie. Jest także redaktorem Katolickiego Radia VIA.

Iwona Kosztyła