31 maja 2021

Ks. Łukasz Chłopek z diecezji rzeszowskiej znalazł się wśród szesnaściorga misjonarzy, którzy otrzymali krzyże misyjne podczas zakończenia roku formacyjnego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie i już wkrótce wyjedzie do pracy misyjnej w Kazachstanie. Formację zakończyło 9 księży diecezjalnych, 1 brat zakonny, 1 siostra zakonna i 5 kobiet świeckich.

 

ks. Łukasz Chłopek do Kazachstanu wyjedzie w sierpniu i jak sam mówi, na początku nie planował wyjazdu do tego kraju, jednak odpowiedział na potrzeby, tamtejszego kościoła. Poprzez formację starałem się jak najlepiej przygotować do tej posługi – mówi ks. Łukasz Chłopek

 

Od początku swego istnienia, czyli od 1984 r., Centrum przygotowało do pracy 1064 misjonarzy.

 

Iwona Kosztyła