22 grudnia 2021

Grudniowy numer „Znaku Łaski” trafił do parafii. Pismo jest wydawane przez Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie i redagowane przez wykładowców i kleryków, którzy poruszają ważne tematy związane z wiarą, ale także życiem wspólnoty seminaryjnej. Tematem wiodącym świątecznego numeru jest cisza – mówi kleryk Karol Jaworski, redaktor naczelny

Najnowszy numer znaku łaski jest także dostępny w formie pdf. Szczegóły można znaleźć na stronie WSD w Rzeszowie.

Iwona Kosztyła