1 grudnia 2019

Pierwszy rok programu związany jest z hasłem „Wielka tajemnica wiary”.

Losy Kościoła zależą od uczestnictwa wiernych w Eucharystii, w Wieczerniku. Rozpoczynający się w niedzielę tegorocznego Adwentu pierwszy rok programu duszpasterskiego „Eucharystia daje życie”, realizowany będzie pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”.

To bardzo ważne słowa, które znamy i słyszymy podczas każdej Eucharystii. Chciejmy je zrozumieć, ale też uwierzyć w ich moc – mówi ks. Sławomir Jezierski, liturgista Hasło drugiego roku pracy brzmieć będzie „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, a trzeciego roku – „Posłani w pokoju Chrystusa”. Będziemy mówili przez trzy lata o Eucharystii. Ktoś się zdziwi, dlaczego tak długo. Bo Eucharystia jest centrum. To jest życia Kościoła. To jest sam Chrystus. Szczyt i źródło. Zmartwychwstały, który jest z nami w Eucharystii, który buduje Kościół, wspólnotę.

Trzyletniemu programowi duszpasterskiemu Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 towarzyszy hasło „Eucharystia daje życie”.

Nowy program, który tworzą biskupi, księża i świeccy wykładowcy uczelni katolickich, zacznie obowiązywać od pierwszej niedzieli Adwentu. Poza częścią teologiczną program będzie zawierać praktyczne wskazówki.

Iwona Kosztyła