6 lutego 2019

Ołtarz znajduje się w parafii pw. św. Bartłomieja w Dębowcu.

W parafii pw. św. Bartłomieja w Dębowcu został oddany do użytku liturgicznego ołtarz po restauracji konserwatorskiej. Nawiązuje do baroku, a wykonał ok. 1870 snycerz dębowiecki Andrzej Trzeciak.

Ołtarz tworzy historię zarówno parafii jak i pobożności tamtejszych wiernych, dlatego renowacja mogła się odbyć między innymi dzięki wsparciu finansowemu miejscowej ludności.

Wspomogły nas tez odpowiednie instytucje i wspólnymi siłami udało nas się sprawić, że ołtarz cieszy oczy i serca – mówi Danuta Cichoń, przewodnicząca rady parafialnej

Kościołem parafialnym w Dębowcu opiekują się księża misjonarze saletyni. 

Iwona Kosztyła