12 stycznia 2019

Krzyż Wolności i Solidarności otrzymał Ks. prałat Eugeniusz Dryniak, proboszcz parafii w Nowym Zagórzu

Ks. prałat Eugeniusz Dryniak, proboszcz parafii w Nowym Zagórzu (Podkarpacie) otrzymał kolejny, już trzeci ważny dowód uznania za patriotyczną działalność dla Polski.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wręczył kapłanowi Krzyż Wolności i Solidarności. Odznaczenie państwowe przyznawane jest zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej. Krzyż Wolności i Solidarności to wyjątkowe odznaczenie państwowe, przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zasłużonym działaczom opozycji z lat 1956–1989, na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej.

Ks. prałat Eugeniusz Dryniak w latach 80-tych był kapelanem „Solidarności” w Rzeszowie, a później w Przemyślu. Głosił odważne kazania patriotyczne, współorganizował we własnym mieszkaniu spotkania działaczy podziemia.

Był bliskim współpracownikiem Regionalnej Komisji Wykonawczej „S” w Rzeszowie. Współorganizował działalność wydawniczą i kolportaż podziemnej prasy lokalnej i ogólnopolskiej, a także raportów Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość. Jego mieszkanie służyło jako magazyn papieru i matryc oraz punkt rozdziału prasy i wydawnictw podziemnych. Od 1984 roku ks. Dryniak pełnił funkcję kapelana Duszpasterstwa Ludzi Pracy w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie.

Wcześniej, za działalność konspiracyjną, kapłan został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i uhonorowany statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (Krzyży Gdańskich).

Iwona Kosztyła