3 marca 2020

Olimpiada odbywa się pod patronatem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

40 uczniów z 14 podkarpackich szkół średnich rywalizowało w wojewódzkim etapie Olimpiady Znajomości Afryki. To najlepsi uczniowie wyłonieni podczas eliminacji szkolnych, dla których geografia, historia, kultura i religia tego kontynentu to podstawa do poznania krajów i ludzi, którzy w nich żyją oraz roli chrześcijaństwa w tworzeniu tożsamości afrykańskiej.

Iwona Kosztyła