29 kwietnia 2022

Oliwia Łukaszyk, uczennica pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej została laureatką finału XVI Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe. Uczennica z Kolbuszowej zajęła drugie miejsce w kategorii szkół średnich. Do konkursu przystąpili finaliści wyłonieni z etapów diecezjalnych przeprowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Cieszący się szerokim zainteresowaniem konkurs miał na celu przybliżenie młodemu pokoleniu sylwetki o. Kolbego, wyjątkowej osoby, kojarzonej przede wszystkim jako Męczennika z Auschwitz, a zarazem ofiary niemieckiego nazizmu. „W ramach przygotowania do finału musieliśmy zmierzyć się między innymi z listami św. Maksymiliana” – mówi Oliwa Łukaszyk.

„Poprzez Olimpiadę uczestnicy mogli zapoznać się z życiem Świętego, poznając go jako kapłana, misjonarza, założyciela klasztoru w Niepokalanowie, wydawcy „Rycerza Niepokalanej”, czy też świetnego naukowca. To bardzo obszerna wiedza” – dodaje ks. Mariusz Uryniak, katecheta Oliwii Łukaszyk.

 

Laureaci olimpiady otrzymali indeksy na wyższe uczelnie. Organizatorami konkursu była Prowincja Ojców Franciszkanów oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Iwona Kosztyła