4 kwietnia 2022

Propozycje tras przygotowało kilka rejonów diecezji rzeszowskiej.

W rejonach diecezji rzeszowskiej trwają ostatnie przygotowania do wyruszenia na Ekstremalną Drogę Krzyżową. Propozycje tras przygotowały miedzy innymi rejony Rzeszów, Malawa, Kozłówek, Głogów Małopolski, Jasło, Ropczyce czy Sokołów Małopolski.

Trasa często wiedzie drogą asfaltową, ale także przez las, bądź w terenie podgórskim. W mrozie bądź deszczu, nocą, w całkowitym milczeniu. To jest modlitwa dla silnych, wytrwałych, gotowych na zmęczenie i niedogodności, ale także na duchowe przeżycia – mówi ks. Paweł Pietraszek koordynator Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Malawie

Do wyboru jest też sporo lokalnych tras. Po raz pierwszy dwie trasy przygotował rejon Malawa: 40 i 33 kilometrową – dodaje ks. Paweł Pietraszek

 

Ekstremalne Drogi Krzyżowa z rejonu Malawa wyruszy 8 kwietnia. Zapisy i wszelkie informacje na stronie internetowej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej .

 

Iwona Kosztyła