5 lutego 2021

Szczegóły na stronie internetowej www.zadrapkawielkopostna.pl oraz Facebooku i kanale YouTube.

W Środą Popielcową rozpoczyna się kolejna edycja Zdrapki Wielkopostnej. To 40 ćwiczeń dla ducha i ciała przeznaczonych na Wielki Post, umieszczonych na papierowej planszy zakrytej zdrapką. Każdego dnia zdrapujemy pole, na którym jest zadanie związane z trzema filarami Wielkiego Postu – postem, jałmużną i modlitwą. W myśl jej tegorocznego hasła: „Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe Zdrapka ma zachęcić do wyjścia z kokonu, do otwarcia się na Boga, Kościół jako Wspólnotę wspólnot i na bliźniego.

 

 

Iwona Kosztyła