2 maja 2022

„Sanktuarium jest najlepszym miejscem formacji sumień, tak, aby bardziej słuchać Boga niż ludzi” – powiedział bp Jan Wątroba podczas Mszy św. w nowo utworzonym Sanktuarium św. Józefa w Rzeszowie.

1 maja 2022 r. w kościele św. Józefa na osiedlu Staromieście w Rzeszowie odbyły się uroczystości związane z erygowaniem diecezjalnego Sanktuarium św. Józefa. Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba, w koncelebrze uczestniczył bp Kazimierz Górny i ponad trzydziestu księży.

Po słowach powitania przez ks. Waldemara Doparta, proboszcza parafii św. Józefa, bp Jan Wątroba poświęcił figurę św. Józefa, która znajduje się w głównym ołtarzu kościoła (zastąpiła ona mniejszą figurę). Naturalnej wielkości rzeźbę z drewna lipowego wykonał Janusz Wątor, urodzony w Myślenicach absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Po poświęceniu figury ks. Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, odczytał dekret erygowania sanktuarium. „Niech wierni przybywający do tego sanktuarium wypraszają przez ufną modlitwę łaski potrzebne dla naszej diecezji i całego Kościoła. Nade wszystko jednak Sanktuarium św. Józefa niech stanie się miejscem modlitwy i duszpasterstwa mężczyzn, zwłaszcza mężów i ojców rodzin. Miejsce to niech stanie się także diecezjalnym centrum apostolstwa dla wiernych, którzy wykorzystując talent przedsiębiorczości, przez swoją działalność gospodarczą, realizują Boże wezwanie czynienia sobie ziemi poddanej i w ten sposób przyczyniają się do rozwoju ekonomicznego oraz wzrostu dobrobytu w naszym regionie i ojczyźnie” – brzmiał jeden z akapitów dekretu.

Homilię wygłosił bp Jan Wątroba. Kaznodzieja, nawiązując do słów św. Piotra z Dziejów Apostolskich, że bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi, mówił o potrzebie kształtowania sumień w oparciu o odpowiednie wzorce. „Sumienie jest najważniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa sam z Bogiem. Sumienie – sanktuarium. Aby duchowe sanktuarium, które jest w każdym z nas, mogło poprawnie funkcjonować, potrzebuje odpowiednich miejsc i warunków do formacji. Potrzebujemy przewodników i wzorów do naśladowania. I tak, od niepamiętnych czasów, ludzie wierzący tworzą, budują, upiększają kolejne sanktuaria i pielgrzymują do nich w przekonaniu, że stanowią one przestrzeń świętą, w której w sposób szczególny spotykamy Boga, a Bóg udziela nam swojej łaski” – powiedział hierarcha.

Biskup podkreślił, że sanktuarium to miejsce głoszenia słowa Bożego, pojednania człowieka z Bogiem, miejsce Eucharystii i formacji sumień. „Dla chrześcijan sanktuarium to miejsce ewangelizacji, czyli głoszenia słowa Bożego. Do sanktuarium przychodzimy, aby słuchać słowa Bożego i odpowiadać na to słowo. Tak jest w licznych sanktuarium na polskiej ziemi i na całym świecie. Dalej sanktuarium to miejsce pojednania człowieka z Bogiem. (…) To miejsce Eucharystii, dziękczynienia i ofiary, miejsce zawierzenia Bogu. (…) Sanktuarium jest najlepszym miejscem formacji sumień, aby bardziej słuchać Boga niż ludzi. Te słowa są ponadczasową zasadą, aktualną w każdym czasie, także dzisiaj” – powiedział kaznodzieja.

Mówiąc o świętym Józefie, bp Wątroba zwrócił uwagę na prymat sumienia. „Święty Józef jest tym, który wprowadził Jezusa w świat dorosłych, w świat wartości. Jest również naszym umiłowanym przewodnikiem i nauczycielem, który przypomina o prymacie sumienia. Ta lekcja potrzebna jest wszystkim, a w tym miejscu szczególnie mężczyznom, mężom, ojcom, dziadkom, braciom, synom. Lekcji o prymacie sumienia potrzebują pracodawcy i przedsiębiorcy. Ufamy, że będą tutaj formować swoje sumienia w oparciu o podstawowe, najważniejsze kryterium, jakim jest prawo Boże” – podkreślił biskup.

Po Mszy św. bp Wątroba odczytał akt zawierzenia parafii, diecezji i pielgrzymów św. Józefowi.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Dylągówki oraz schola parafialna i organista. Msza św. była transmitowana przez Katolickie Radio Via.

W ramach przygotowania do uroczystości, 5 marca 2022 r. w kościele na osiedlu Staromieście odbyła się konferencja naukowa pt. „Sanktuarium św. Józefa w Rzeszowie – Staromieściu. Dzieje – kult – przesłanie”, a od 22 do 24 kwietnia wierni uczestniczyli w rekolekcjach prowadzonych przez ks. Roberta Skrzypczaka.

Parafia na obecnym osiedlu Staromieście w Rzeszowie powstała w XIV wieku. Na początku wierni korzystali z drewnianego kościoła pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny. Kościół ten spłonął, podobnie jak kolejne drewniane świątynie. W 1686 r. wybudowano pierwszy, murowany kościół. Budynek ten przetrwał do 1900 roku, kiedy został rozebrany, a w jego miejscu wybudowano większy, neogotycki kościół pw. św. Józefa, który służy parafii do dnia dzisiejszego. Od 2017 r. funkcję proboszcza parafii, a od 1 maja 2022 r. także kustosza sanktuarium, pełni ks. Waldemar Dopart. Jego poprzednikami w ostatnich latach byli: ks. Krzysztof Gołąbek (2014-2017), ks. Ireneusz Folcik (1995-2014) i ks. Stanisław Folta (1957-1995).

Zdjęcie: T. Nowak

Tomasz Nowak