5 marca 2019

Medal Benemerenti to złoty krzyż w kształcie karo, z napisem Dobrze zasłużonym na rewersie na tle godła Watykanu.

Profesor Czesław Kłak został odznaczony papieskim odznaczeniem Benenerenti przyznanego decyzją Papieża Franciszka z 24 października 2018 r. m.in. za obronę poglądów nt. resocjalizacji skazanych i funkcjonowania systemu penitencjarnego. Uroczystość z udziałem licznie zaproszonych gości odbyła się w Instytucie Teologiczno – Pastoralnym w Rzeszowie. Rozpoczęła ją msza święta pod przewodnictwem biskupa Jana Wątroby

 

Iwona Kosztyła