30 czerwca 2022

 

O szacunek dla każdego poczętego życia będą prosili w Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu reprezentanci Obrońców Życia z różnych zakątków naszego kraju. 2 lipca w ramach XXII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pokutno – Wynagradzającej za Grzechy Przeciwko Życiu będą się modlić na Kalwarii Dzieci Nienarodzonych, jedynym tego typu miejscu w Polsce. W programie wykład ks. Nikodema Rybczyka, duszpasterza rodzin diecezji rzeszowskiej „ Wokół dekalogu i ludzkiego życia”, droga krzyżowa, modlitwa przy Pomniku Miliarda i wspólnotowa Eucharystia.

 

Pielgrzymka gromadzi przede wszystkich tych, którzy na co dzień w rożnego rodzaju ruchach, stowarzyszenia czy fundacjach ale także ludzi, którzy uświadamiają sobie jak ważne jest każde ludzkie istnienie i jego ochrona. I tą obronę chcemy podkreślić – mówi Anna Dzika

 

Pomnika Niewinnych czy Pomnik Miliarda w Tarnowcu to jedyny w Polsce pomnik, pełniący rolę symbolicznego cmentarza nienarodzonych. Składa się z górującego nad otoczeniem dużego, ponad 7-metrowego krzyża symbolizującego ofiarę Jezusa Chrystusa na Golgocie oraz z 100 małych krzyży, które upamiętniają śmierć miliarda nienarodzonych, zabitych niewinnych istnień.

 

Iwona Kosztyła