6 października 2019

Hasłem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego są słowa "Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie".

Pierwsza niedziela nadzwyczajnego miesiąca misyjnego jest okazją do uświadomienia sobie przemian, jakie dokonały się na polu misji w ostatnim stuleciu. To jeden z motywów decyzji papieża Franciszka, który ogłaszając październik takim miesiącem nawiązał do rocznicy ogłoszonego w 1919 r. misyjnego Listu Apostolskiego Benedykta XV Maximum illud.

To był przełomowy dokument wskazujący na role i znaczenie misji. Papież wskazał w nim także niewłaściwe postawy misyjne – ks. Daniel Nowak, dyrektor Referatu Misyjnego Diecezji Rzeszowskiej

Nadzwyczajny miesiąc misyjny zostało ogłoszony jak pisze papież Franciszek, także po to by szeroko pojętej działalności misyjnej „nadać nową jakość i nowy dynamizm po to, żeby Chrystus i Jego Ewangelia była głoszona i potwierdzana w każdym miejscu, w każdym kontekście kulturowym i społecznym”

Hasłem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego są słowa „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

Iwona Kosztyła