14 września 2019

Po uroczystej mszy miało miejsce odsłonięcie pamiątkowej tablicy według projektu druha Macieja Kilarskiego.

Na placu przy wieży kościoła farnego w Rzeszowie, w miejscu pochówku poległych w bitwie o Rzeszów 13.08.1769 Konfederatów Barskich, została odsłonięta płyta epitafijna. Tablica powstała z inicjatywy Społecznego Komitetu obchodów 250-tej Rocznicy Zawiązania Konfederacji Barskiej przy Szczepie 51 Drużyn Harcerskich Żuawi.

Po uroczystej mszy miało miejsce odsłonięcie pamiątkowej tablicy według projektu druha Macieja Kilarskiego. Odsłonięcia dokonał bp Kazimierz Górny i wojewoda Ewa Leniart.

Poprzez to upamiętnienie chcemy przypomnieć o ważnych wydarzeniach, ale przede wszystkim o ludziach, którzy tego upamiętnienia wymagają – mówi ks. Wojciech Środoń, duszpasterz harcerzy

Harcerze uczcili pamięć konfederatów między innymi występując w strojach z epoki. To nasz mała wdzięczność ludziom, którzy walczyli o wolność Ojczyzny – mówi Maciej Kilarski, Komendant Szczepu 51 Drużyn Harcerskich Żuawi.

Pierwsza tablica pamiątkowa poświęconą konfederatom barskim, która rok temu zawisła na ścianie kościoła farnego powstała także z inicjatywy harcerzy.

Iwona Kosztyła