3 marca 2019

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zorganizowała po raz kolejny zbiórkę pieniędzy dla studentów ze wschodu.

„Kaziuki” nawiązują do tradycyjnego jarmarku wileńskiego, który odbywa się ku czi św. Kazimierza. W Rzeszowie odbyły się one w niedzielę już po raz 20. Tradycyjnie rozpoczęła je Msza Św. w Kościele św. Krzyża.

Każdego roku rzeszowscy cukiernicy przygotowują tradycyjne pierniki. Wolontariusze „Caritas” sprzedają je przy Kościołach. Dochód z tej zbiórki przeznaczany jest dla studentów polskiego pochodzenia z Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu, którzy studiują w Rzeszowie.

„Kaziuki” to także okazja do modlitwy za bpa Kazimierza Górnego.

 

Artur Sołek