25 marca 2021

Duchową Adopcję Dziecka Poczętego można podjąć w kościele lub w domu.

W przypadającą dziś Uroczystość Zwiastowania Pańskiego Kościół w Polsce obchodzi Dzień Świętości Życia. Jego celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia na każdym jego etapie oraz zwrócenie uwagi na potrzebę szczególnej troski o nie. W tym dniu także promowana i podejmowana jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego.

Przeżywany teraz czas realnego zagrożenia własnego życia mobilizuje do szukania sposobów jego chronienia, ale także pobudza do wzajemnej modlitwy. Jest szansą otwarcia oczu i serca, nowego spojrzenia  na najbardziej bezbronne i samotne wobec zagrożenia zagładą  życie dzieci nienarodzonych – mówi ks. Jan Kobak Duszpasterz Rodzin Diecezji Rzeszowskiej

Taka modlitwa naprawdę przynosi efekty – dodaje Anna Dzika z Ruchu Krzewienia Duchowej Adopcji

 

Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego: modlitewnego i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo, wstawiennictwo o pomoc w ratowaniu od zagłady jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka. Trwa przez okres 9 miesięcy.

 

Iwona Kosztyła