29 października 2018

W dniach od 9 do 11 listopada w Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu odbędzie się sesja pod hasłem "Pojednanie z własnym lękiem”

Dopóki człowiek radzi sobie z lękiem, to nie ma go jeszcze dość. Problem zaczyna się kiedy lęk zaczyna władać różnymi sferami życia i decyduje o naszym działaniu.

Pod hasłem ‚Pojednanie z własnym lękiem” w dniach od 9 do 11 listopada w Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu odbędzie się sesja rekolekcyjno – psychologiczna.

Przeznaczona jest dla osób dorosłych, które widzą trudności w relacjach, sposobie funkcjonowania, także na płaszczyźnie wiary i chcą świadomie odkryć źródło własnych lęków oraz ich wpływ na swoje życie. Także dla tych, którzy w duchu wiary chcą powierzyć to wszystko Bogu.

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie internetowej Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu.

Iwona Kosztyła