4 marca 2022

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji rzeszowskiej włącza się w ogólnopolską akcję KSM „Polak z Sercem dla pokoju”. To okazja, i możliwość aby włączyć się w nieustającą modlitwę o pokój oraz zgłosić swoją chęć do pomocy . Dotychczasowe edycje akcji „Polak z sercem” to inicjatywy, których adresatami byli Polacy mieszkający na Białorusi, Ukrainie i Litwie, gdzie zbierano środki za które zakupiono żywność, przybory szkolne i środki czystości. W tym roku pomocy potrzebują przede wszystkim osoby, które uciekają z terenów ogarniętych wojną.

 

„Polak z Sercem dla pokoju” to szturm nieustającej modlitwy o pokój na świecie i wsparcie, ale też pomoc materialna – mówi ks Tomasz Ryczek, asystent diecezjalny KSM

By wziąć udział w akcji wystarczy na stronie www.polakzsercem.pl wpisać swoje imię i podstawowe dane kontaktowe oraz wybrać termin włączenia się w modlitwę. Tam tez można znaleźć listę potrzebnych rzeczy na zbiórkę oraz informacje o wpłatach pieniężnych.

 

 

Iwona Kosztyła