5 czerwca 2020

W każdej parafii uroczystość Bożego Ciała się odbędzie.

Nie będzie centralnej, miejskiej uroczystości i procesji Bożego Ciała, wierni mogą w takich procesjach uczestniczyć w swoich parafiach. Kuria Diecezjalna w Rzeszowie wydała zalecenia dotyczące organizacji uroczystości Bożego Ciała.

W każdej parafii taka uroczystość Bożego Ciała się odbędzie. Zachęcamy tez do tradycyjnego organizowania procesji eucharystycznych do czterech ołtarzy na terenie przykościelnym bądź w jego pobliżu – mówi ks. Piotr Steczkowski, kanclerz kurii diecezjalnej w Rzeszowie

Uczestnicy procesji muszą spełnić jeden z warunków, jakie wyznaczył rząd. Parafie powinny zadbać, aby wszyscy wierni zakryli usta i nos, albo zachowali 2- metrową odległość od innych osób.

Iwona Kosztyła