18 marca 2019

Miedzy innymi w Warszawie spotkały się środowiska rodziców działających w Centrum Życia i Rodziny by zaprotestować przeciw deklaracji LGBT+

Zgodnie z zapisami Karty LGBT w  każdej szkole ma się znaleźć “latarnik” promotor mniejszości seksualnych. W programie nauczania pojawi się “nowoczesna edukacja seksualna” zgodna z zaleceniami WHO. Dokument dokładnie opisuje zasady stosowania edukacji seksualnego w każdej grupie wiekowej.

Dla dzieci w wieku 0-4 lat zaplanowano naukę masturbacji, a dla 6-latków naukę o środkach antykoncepcyjnych. Z kolei 9-latki dzieci mają być uczone jak praktycznie stosować prezerwatywy. Zapisy “Karty LGBT+” i przyjęcie ich przez niektóre samorządy budzi oburzenie wielu środowisk, nie tylko katolickich. Swój protest wyraził także Episkopat Polski.

Iwona Kosztyła