19 marca 2019

Wszystkie informacje dotyczące przekazania 1 % można znaleźć na stronie internetowej rzeszowskiej Caritas.

Trwa akcja „Bliźni w Potrzebie” organizowana przez rzeszowską Caritas. To akcja informacyjna i zbiórka środków przekazywanych z tzw. 1% od podatku. Pieniądze są przeznaczone na pomoc dla rodzin wielodzietnych, warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych, na pomoc dla domów pomocy społecznej, leczenie dzieci i ich rehabilitację czy pomoc w przypadku klęsk żywiołowych.

Wszystkie pieniądze są dobrze spożytkowane i trafiają do osób, które ich naprawdę potrzebują zapewnia ks. Piotr Potyrała, wicedyrektor rzeszowskiej Caritas. Liczby mówią same za siebie:

Wszystkie informacje dotyczące przekazania 1 % można znaleźć na stronie internetowej rzeszowskiej Caritas.

Iwona Kosztyła