6 grudnia 2021

Kościół przyszłości – gdzie prowadzi nas Franciszek? To hasło akademickich rekolekcji adwentowych, które w niedzielę rozpoczęli studenci z Duszpasterstwa Akademickiego Rotunda. Przez cztery dni studenci, ale także wszyscy chętni i zainteresowani zarówno duchowym rozwojem jak i tematyką rekolekcji słuchają konferencji,  które prowadzi ks. Marek Koziełło, misjonarz saletyn.

Akademickie Rekolekcje Adwentowej rozpoczęła niedziel wieczorna msza święta tzw. „ dwudziestka” w której uczestniczyli nie tylko studenci Rotundy, ale także młodzi z innych duszpasterstw oraz parafianie, których zainteresował temat związany z przeżywanym w kościele synodem – mówi ks. Marek Koziełło

Rekolekcje akademickie Kościół przyszłości – gdzie prowadzi nas Franciszek? W kościele Marki Bożej Saletyńskiej zakończą się w środę. Rozpoczynają się codziennie mszą świętą  o godz. 20.00.

Iwona Kosztyła