21 lutego 2020

Konferencja „Rodzina online - w sieci cyfrowych uwikłań” wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.

93 procent nastolatków codziennie korzysta z Internetu, ponad 60 proc. styka się z cyberprzemocą, agresją elektroniczną czy innym pułapkami e – labiryntu. Jak wychowywać internetowe pokolenie, jak rozmawiać, jak strzec przed zagrożeniami. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się dziś kolejna cześć konferencji naukowej „Rodzina online – w sieci cyfrowych uwikłań” Rodzice, pedagodzy, dyrektorzy szkół oraz członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz wychowania młodzieży wysłuchali tematycznych prelekcji i dyskutowali jak pomagać młodym mądrze korzystać z internetu.

 

 

Iwona Kosztyła