17 listopada 2021

Inicjatywa odbędzie się w formule online, dnia 19.11.2021 roku.

Zachowując ciągłość inicjatyw podejmowanych na rzecz Rodziny, wychowania, kształtowania społecznych postaw wśród dzieci i młodzieży odbędzie  się  jesienna konferencja naukowo-wychowawcza  pt. Rodzina w centrum uwagi (cz. III). W mikroklimacie rodzinnych trosk, wychowawczych szans. 

Tym razem chcemy zwrócić uwagę na wartość i potrzebę towarzyszenia dziecku w jego trudnych chwilach życia. Chcemy powiedzieć o poczuciu własnej wartości dziecka, o pomocy jakiej potrzebuje, kiedy doświadcza szpitalnej hospitalizacji. I wówczas my sami – rodzice, wychowawcy, pedagodzy także potrzebujemy wsparcia – „instrumentarium pedagogicznego”, które pomoże nam w sytuacji, w której wychowanie nas może przerasta. Dobro dziecka jest dobrem naszych Rodzin, dlatego warto wykorzystać wszystkie szanse, które pozwolą pomnożyć to dobro  – zwracają uwagę organizatorzy. 

Adresatami konferencji są rodzice, nauczyciele, katecheci, wychowawcy, pedagodzy i psychologowie, dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, pracownicy poradni, przedstawiciele wydziałów edukacji, samorządowcy odpowiedzialni za profilaktykę, członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży i wychowania, rodziny i szkoły. Przedsięwzięcie wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej. 

Iwona Kosztyła