4 marca 2022

01.03.2022 – Przemyśl. 3 PBOT Uchodźcy z Ukrainy na dworcu w Przemyślu. Działania pomocowe żołnierzy 3 PBOT Fot. DWOT

 Codziennie do działania na przejściach granicznych oraz do punktów recepcyjnych Podkarpacka Brygada deleguje blisko 350 Terytorialsów.

 Zakres zadań jest bardzo szeroki, żołnierze wspierają pracę punktów recepcyjnych i informacyjnych na polsko – ukraińskiej granicy dostosowując pomoc do aktualnej sytuacji i potrzeb. Terytorialsi są między innymi w punkcie recepcyjnym na dworcu kolejowym w Przemyślu. W tym miejscu wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Policją, Strażakami oraz wolontariuszami pomagamy uchodźcom by czuli się przede wszystkim bezpiecznie. Tuż po opuszczeniu pociągu wszyscy uchodźcy otrzymują ciepłe posiłki, kanapki, herbatę oraz mają zapewniony transport do miejsc czasowego pobytu.

Żołnierze Podkarpackiej Brygady OT wraz z innymi służbami obecnymi na miejscu angażują się między innymi w organizację sprawnego przyjęcia uchodźców, roznoszenie posiłków, wsparcie psychologiczne, pomoc w przedostaniu się do konkretnych punktów, informowanie o dostępnym wsparciu, a także w przekazywanie licznych darów, które spływają z całej Polski. Wszystko to, by cały proces przybycia do naszego kraju był dla uchodźców jak najbardziej ułatwiony i przyjazny, a każda osoba przybywająca z obszaru objętego konfliktem mogła poczuć się bezpiecznie.

 

Tylko ostatniej doby na dworcu PKP w Przemyślu podjęto blisko 8 tys. uchodźców. Od początku konfliktu tylko w tym punkcie recepcyjnym przyjęto ok. 34 tys. kobiet z dziećmi oraz osób starszych. Terytorialsi z Podkarpacia dbają o to, aby nikt na naszej ziemi nie poczuł się osamotniony oraz pozostawiony bez pomocy. Żołnierze, strażacy i wolontariusze na dworcu „przechodzą samych siebie” niosąc pomoc ofiarom rosyjskiej napaści na Ukrainę. Jesteśmy przekonani, że pomagając ukraińskim rodzinom umacniamy morale i dajemy większą motywację do walki ukraińskim żołnierzom.

 

Wojska Obrony Terytorialnej od 24 lutego funkcjonują w zmienionym – podwyższonym reżimie. Do koszar zostali powołani żołnierze WOT z Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia. W 12-godzinnej gotowości pozostają żołnierze wszystkich pozostałych dwunastu brygad OT z całej Polski. Do najważniejszych w tej chwili zadań jakie podejmuje WOT należy wsparcie administracji państwowej i samorządowej w organizacji i pracy punktów przyjęcia uchodźców oraz wsparcie Straży Granicznej w ochronie granicy państwa.

Iwona Kosztyła