24 marca 2022

Fot. Diecezja rzeszowska

W piątek w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie o godz. 10 rozpocznie się uroczysta sesja otwarcia procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Jacka Krawczyka na etapie diecezjalnym.

Jacek Krawczyk urodził 16 sierpnia 1966 r. w Rzeszowie. Tu uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego, potem wybrał studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W wyniku choroby nowotworowej zmarł w wieku 25 lat, w 1991 roku.

Jest przykładem człowieka religijnego, który zaufał Bogu, choć nie wybrał drogi kapłańskiej – mówi ks. bp Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej.

Proces beatyfikacyjny rozpocznie ceremonia liturgiczna. Zostanie ogłoszony skład trybunału i zostaną powołane komisje: historyczna i teologiczna, a na dalszym etapie rozpocznie się przesłuchanie świadków.

Etap diecezjalny zakończy się sporządzeniem dokumentu, który przekazywany jest do Kongregacji Spraw kanonizacyjnych. Rozpocznie się wówczas tzw. etap rzymski. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Kongregacji sprawa zostaje przedłożona Ojcu Świętemu, który ma wyłączne prawo aprobaty heroiczności cnót, męczeństwa i cudu. Po uzyskaniu aprobaty papieskiej przygotowywany jest stosowny dekret, który kończy proces dowodzenia. Publikacja drugiego z tych dekretów, czyli dekretu o cudzie wieńczy całość procesu i otwiera drogę do ustalenia daty beatyfikacji.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska