17 lutego 2021

Skarbonka Wielkopostna to jedna z form jałmużny wielkopostnej

Pomoc seniorom dotkniętym przez pandemię i promocja rozwoju osobistego w duchu miłości do bliźniego – to dwa najważniejsze cele tegorocznej edycji charytatywnej akcji Jałmużna Wielkopostna Caritas, która została zainaugurowana pod hasłem „Czas Miłosierdzia”. Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi społecznej na los osób starszych i cierpiących w czasie pandemii oraz ich wsparcie dzięki datkom zbieranym do skarbonek oraz przekazywanym wpłatom.

 

Kampania jest połączona ze zbiórką środków na pomoc seniorom – grupie, która szczególnie ucierpiała w czasie epidemii. To szczególne wezwanie do zainteresowania potrzebującymi, będącymi tuż obok nas, których w natłoku codziennych spraw tak często nie zauważamy – mówi ks. Piotr Potyrała, dyrektor rzeszowskiej Caritas

Jałmużnę można przekazać także wpłacając  ofiary na konto Caritas, jednak nie rezygnujemy z  popularnych skarbonek. W ramach jałmużny wielkopostnej do parafii diecezji trafiło ponad 23 tysiące tekturowych skarbonek, do których przez cały okres Wielkiego Postu można wrzucać datki na rzecz potrzebujących seniorów – dodaje ks. Piotr Potyrała

 

Caritas Polska prowadzi akcję już od 15 lat wspólnie z partnerami z innych kościołów chrześcijańskich: Eleos Kościoła Prawosławnego, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

 

Iwona Kosztyła