12 lutego 2021

Rejestracji placówek ponadpodstawowych mogą dokonywać katecheci, w terminie do 26 lutego 2021 r. Pierwszy etap konkursu odbędzie się jednocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach 10 marca 2021 r.

Do końca lutego trwają zgłoszenia do 25. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.  Tegoroczny temat i zakres wiedzy jaką muszą posiąść uczestnicy związany jest Księgą Ezechiela oraz Ewangelią według św. Jana, które maja pogłębiać w uczestnikach konkursu świadomość i wartość sakramentu Eucharystii.

 

W minionych edycjach corocznie brało udział około 30 tys. uczniów z niemal 1500 szkół z całej Polski. Także młodzi z diecezji rzeszowskiej chętnie dzielą się swoją wiedzą i taki jest przede wszystkim cel tego konkursy – mówi Krzysztof Dziduch, koordynator konkursu w diecezji rzeszowskiej

Eliminacje przebiegać będą w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym oraz ogólnopolskim. 

Iwona Kosztyła