6 listopada 2018

Poprowadzi je Witek Wilk, znany charyzmatyk, muzyk, który od ponad 20 lat prowadzi tego typu spotkania.

Każde spotkanie będzie miało określony temat związany najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego, wspólną modlitwę, tematyczną konferencję i spotkanie w grupach. Pod hasłem  „Abyś miał życie i to w obfitości” w Rzeszowie odbędzie się Seminarium Odnowy Wiary. Wpisuje się w cykl czterech spotkań, które w tym samym czasie odbędą się w różnych zakątkach Polski. Wszystkie poprowadzi Witek Wilk, znany charyzmatyk, muzyk, który od ponad 20 lat prowadzi tego typu spotkania.

Seminarium Odnowy Wiary to forma rekolekcji, poprzez która Bóg wzbudził i nadal wzbudza wielu ludzi do żywej wiary, do otwartości na działanie Ducha Świętego. Prosta, a jednocześnie dynamiczna forma przekazu, która prowadzi do osobistego doświadczenia głoszonych treści – mówi Witek Wilk, prowadzący seminarium

W seminarium może wzięć udział każdy. Zarówno osoby zaangażowane w życie kościoła, , jak i te będące nieco uboczu. Widzimy jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu rekolekcje. W każdych uczestnicy kilkaset osób, co świadczy o ty, ze i forma i proponowane treści trafiają – dodaje ks. Marcin Stachnik, organizator rekolekcji w parafii Św . Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie

Seminarium Odnowy Wiary trwać będzie od 8 listopada do 20 grudnia. Odbywać się będzie się będzie w każdy czwartek o godz. 18.00 w Kościele św Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie.

Iwona Kosztyła