30 czerwca 2020

Rekolekcje będą się odbywać głównie w formie online.

Rusza wakacyjna akcja Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej, choć w tym roku głównie online. Będą słuchać katechez, spotykać się w małych grupach, uczestniczyć w Eucharystii, jednak większość tych punktów tradycyjnego, wakacyjnego programu przenosi się do internetu i za jego pośrednictwem, młodzi ludzie zrzeszeni w swoich parafiach i grupach parafialnych będą mogli uczestniczyć w rekolekcyjnych turnusach.

Iwona Kosztyła