8 listopada 2019

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w Instytucie Teologiczno - Pastoralnym w w Rzeszowie.

Liturgia jest w Kościele dla wszystkich, trzeba tylko chcieć ją poznać i zrozumieć. To założenie działającej w diecezji rzeszowskiej Akademii Liturgicznej i propozycją formacji dla dorosłych, którzy pragną głębiej i bardziej świadomie przeżywać liturgię. Spotkania są pomyślane w ten sposób, by w ciągu pierwszego roku wprowadzić uczestników w całościowe, panoramiczne spojrzenie na życie liturgiczne Kościoła, natomiast wykłady na wyższych rocznikach dotyczyć będą pogłębienia wiedzy związanej z jednym, konkretnym zagadnieniem.

Inicjatorem i osobą prowadząca zajęcia Akademii Liturgicznej jest ks. Sławomir Jeziorski, liturgista i wykładowca WSD w Rzeszowie. Spotkania niekoniecznie adresowanych nie tylko do osób zaawansowanych w wiedzy religijnej i teologicznej, ale też do tych, którym słowo „liturgia” niewiele mówi.

Obecnie odbywają się spotkania dwóch roczników Akademii Liturgicznej. Drugiego roku, który pogłębia wiedzę na temat Eucharystii, oraz pierwszego, który zaczyna formację liturgiczną. 

Iwona Kosztyła