14 grudnia 2021

13 grudnia w rzeszowskiej parafii farnej odbyły się obchody 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Rozpoczęły się mszą świętą o godz. 18:00 w w intencji Ojczyzny oraz ofiar stanu wojennego, której przewodniczył bp. Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej.

W uroczystości rocznicowej wzięli udział działacze opozycji antykomunistycznej, duchowni, przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych, służb mundurowych, strzelcy, poczty sztandarowe „Solidarności” oraz mieszkańcy miasta. Homilię wygłosił ks. dr Ireneusz Folcik, w której nawiązał także do osobistych wspomnień tego wydarzenia

Po Mszy św. uczestnicy nabożeństwa przeszli pod krzyż misyjny na Placu Biskupów Janów z Rzeszowa (w czasie stanu wojennego było to miejsce spotkań ludzi Solidarności), gdzie indywidualnie złożono kwiaty i zapalono znicze.

 

Iwona Kosztyła