28 stycznia 2019

Płyta scholi z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego powstała z okazji Bożego Narodzenia.

Na co dzień śpiewają w dziecięcej scholi parafialnej działającej przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie. Pomagają między innymi w przeżywaniu niedzielnych liturgii dla rodzin z dziećmi a z okazji Świąt Bożego Narodzenia wydali płytę z kolędami. Płyta towarzyszyła wiernym parafii podczas świątecznych rodzinnych spotkań i zachęcała do wspólnego śpiewania kolęd.

Dziś, kiedy powoli kończy się tradycyjny czas kolędowania, możemy powiedzieć, że nagranie takiej płyty było potrzebne. Radość dla dzieci, ale i całej wspólnoty parafialnej. Dzięki niej wiele osób jeszcze bardziej doceniło działalność grup duszpasterskich – mówi ks. Rafał Flak, opiekun scholi

W scholi parafialnej śpiewa ponad 30 dzieci. W planie mają nagranie kolejnej płyty.

 

Iwona Kosztyła