25 lutego 2019

fot. misje.francziszkanie.pl

O. Bogusław "Kalungi" Dąbrowski gościł w parafii w Tyczynie.

O. Bogusław Dąbrowski – franciszkanin, misjonarz, który od 18 lat pracuje w Ugandzie, był gościem parafii w Tyczynie.

W Kościele św. Katarzyny opowiadał o swojej pracy misyjnej oraz realiach Afryki. O. Bogusław zbierał również datki na potrzeby parafii, którą tworzą Franciszkanie w Ugandzie.

O. Bogusław napisał książkę „Spalić Paszport”, w której opowiada o swojej pracy misyjnej. Dochód z tej publikacji przeznaczany jest na placówkę, którą prowadzą Franciszkanie w Ugandzie.

 

Posłuchaj rozmowy z o. Bogusławem

Artur Sołek