9 września 2021

W dniach 7-9 września 2021 r. odbyło się w Rzeszowie (Instytut Teologiczno-Pastoralny) 56. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych. Uczestnicy podjęli refleksję nad tematem: „Trzecia edycja Mszału rzymskiego w języku polskim. Tradycja, translacja, teologia, wyzwania”.

W pierwszym dniu sympozjum odbyły się wykłady w tematyce związanej z konferencją. W drugim zaś odbyła się Msza św. w katedrze rzeszowskiej, której przewodniczył bp Jan Wątroba. W sympozjum uczestniczył również bp Piotr Greger, biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej, który jest przewodniczącym Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów i Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej działających przy Konferencji Episkopatu Polski.

 

Michał Mikołajczyk, uczestnik konferencji przyznał, że sympozjum to możliwość pogłębienia swojej wiedzy z zakresu teologii. 

 

Podczas trwania sympozjum wybrano nowe władze sekcji liturgistów polskich.